transmutation I

2020, digital installation.

transmutation II

2020, digital installation.

transmutation III

2020, digital installation.

transmutation IV

2020, digital installation.

© Copyright 2019 Oskar Hjalmarsson, konstnär

oskar1@live.se