imitation I

2019, digital installation

imitation II

2019, digital installation

imitation III

2019, digital installation

imitation IV

2019, digital installation

imitation V

2019, digital installation

© Copyright 2019 Oskar Hjalmarsson, konstnär

oskar1@live.se