Mina arbeten rör sig i ett gränsland mellan det digitala och det fysiska, mellan bild och arkitektur. Jag använder mig av det digitala mediet som ett verktyg för att undersöka och spekulera inom och bortom den abstrakta bildtraditionen. Där förhållanden mellan konventioner och illusioner kan omdefinieras och ges nya möjliga gestaltningsformer.  

Repetition, mönster, system, konstruktioner och sammansättningar, har utvecklats till både arbetsmetod och innehåll för mitt arbete. Jag experimenterar och rör mig mellan bild, objekt, installation och det digitala rummet, för att undersöka mötet mellan det fiktiva och det konkreta, mellan idé och gestaltning.  

© Copyright 2019 Oskar Hjalmarsson, konstnär

oskar1@live.se